CS EN DE
MENU HOME
CZE

Motto a zásady managementu

Motto společnosti

Celosvětovým mottem firmy je: Kvalitní výrobky za nižší cenu”.

Zásady managementu

Pokračujeme v aktivitách vedoucích k naplnění těchto cílů:

  • být společností s důvěrou zákazníků
  • být společností, která je zdrojem motivace a respektu vůči subjektům, se kterými spolupracuje
  • být firmou, která je podporována a přijmuta místní komunitou

Politika udržitelnosti (CSR, SDGs)

Politika udržitelnosti naší firmy je řízena centrálně mateřskou společností tak, aby byla byly uspokojeny ekonomické, sociální a environmentální potřeby společnosti v oblasti blahobytu v krátkodobém, střednědobém a především dlouhodobém horizontu. Politika vychází z předpokladu, že rozvoj musí splňovat potřeby firmy, aniž by však ohrožoval kvalitu života budoucích generací. Z tohoto důvodu jsme si vědomi potřeby vytvářet podmínky pro dlouhodobý hospodářský rozvoj naší firmy a současně zajistit, že budou brány patřičné ohledy na životní prostředí.

Jedním z klíčových aktivit v této oblasti je činnost firmy v souladu s cíly udržitelného rozvoje (SDGs).

Kodex Chování

Naše firma přijala a řídí se Kodexem chování naší mateřské společnosti.

Zero Gift Policy

Naše firma v souladu s korporátním Kodexem chování přijala politiku Zero Gift Policy, která se týká přijímání darů a pozvánek na různé akci či pohoštění. Zaměstnancům je zakázáno přijímat dárky (např. potraviny, víno, různé předměty, poukázky) a pozvánky na různé akce či pohoštění, včetně těch poskytovaných v souvislosti s významnými svátky, jako jsou např. právě Vánoce.