CS EN DE
MENU HOME
CZE

Výzva č. 94

Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o.,
k posílení konkurenceschopnosti společnosti


Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00807
Částka: 2 674 329,70 Kč
Doba realizace projektu: 1. květen 2013 až 30. duben 2015

Popis projektu

Projekt je zaměřen zejména na odborné obecné vzdělávání zaměstnanců jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Kraji Vysočina - spol. Futaba Czech, s.r.o. Tento regionální projekt bude realizován po dobu 24 měsíců v režimu podpory de minimis.

Cíle projektu je možné stavět na 3 pilířích:

 1. Prohloubit a zvýšit nezbytné odborné profesní obecné znalosti a dovednosti 264 zaměstnanců působících ve výrobních procesech.
 2. Vyprofilování 12 interních lektorů prostřednictvím jejich rozvoje v lektorských znalostech a dovednostech.
 3. Nezbytný rozvoj ve francouzské komunikaci 5 zaměstnanců oddělení obchodního a kvality.

Veškeré vzdělávání bude realizováno formou uzavřených kurzů. Odborné obecné vzdělávání bude ve velkém rozsahu realizováno vlastními interními lektory, kteří budou rozvíjet své lektorské znalosti a dovednosti v rámci tohoto projektu. Rozvoj těchto lektorů a v oblasti francouzské komunikace, bude realizován externím dodavatelem/li. Vzdělávání bude realizováno zejm. v nově vybudovaném školícím centru spol. - MONOZUKURI.

Cíle projektu

Hlavní cíle projektu:

 1. Prohloubit a zvýšit nezbytné odborné profesní obecné znalosti a dovednosti 264 zaměstnanců působících ve výrobních procesech.
 2. Vyprofilování 12 interních lektorů prostřednictvím jejich rozvoje v oblasti lektorských znalostí a dovedností a z důvodu nedostatečných znalostí v oblasti využívání IT pro výuku, také v oblasti MS Office, aby bylo dosaženo komplexnosti dopadu podpory v této oblasti.
 3. Nezbytný rozvoj ve francouzské komunikaci 5 zaměstnanců oddělení obchodního a kvality.

Prostřednictvím výše uvedeného je cílem podpořit kvalitu a efektivitu v procesech výroby, vzdělávání a obchodu, adaptabilitu zaměstnanců, kvalitu a efektivitu odváděné práce a konkurenceschopnost Futaba Czech.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu je 279 zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., jejichž potřeby rozvoje v oblastech uvedených v projektu, vycházejí z potřeb společnosti a jednotlivých zaměstnanců ve vazbě na zkvalitňování a zefektivňování výrobních, vzdělávacích i obchodních procesů. Jedná se o následující skupiny pracovníků (jen kmenoví zaměstnanci):

 • 168 vedoucích pracovníků zejm. z výroby (od tým lídrů až po asistenty manažerů)
 • 15 zástupců tým lídrů
 • 40 checkmenů
 • 30 svářečů
 • 12 interních lektorů
 • 10 dalších pracovníků údržby
 • 1 další pracovník laboratoře
 • 3 další pracovníci - odd. obchodu a kvality.

Projekt podporuje min. cca 20 osob mladších 25 let a cca 20 osob starších 50 let.

Účastníci/ce projektu

 • osoby nad 50 let
 • osoby do 25 let
 • zaměstnanci/kyně

Region

Vysočina

Průběh

Projekt bude realizován v období 5/2013 - 4/2015, v průběhu projektu bude podpořeno celkem 279 zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., kteří ze zúčastní celkem 15ti klíčových aktivit, zaměřených na odborné vzdělávání ve výrobě a na vzdělávání v oblasti andragogických a jazykových dovedností. Projekt počítá s výběrovým řízení, předpokládaný termín zahájení vzdělávání je plánován na srpen 2013.

Výsledky

Výstupem projektu bude 646 úspěšných absolventů.

Výsledkem projektu budou kvalifikovaní pracovníci působící ve výrobních procesech, interní lektoři společnosti a pracovníci obchodního oddělení, kteří budou v rámci výkonu své pracovní činnosti schopni zajistit plynulou komunikaci ze zákazníky z Francie.

Mezinárodní spolupráce

Nerelevantní.

Partneři

Projekt nemá partnery.

Realizázor projektu

 

Kontaktní osoba

Název: Futaba Czech, s.r.o.   Martina Pavelková
IČ: 26743892   martina.pavelkova@fcz.cz
Ulice: Baštínov 130   tel.: (+420) 569 496 427
Město: Havlíčkův Brod   http://www.fcz.cz
PSČ: 580 01    

Související dokumentace

Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Příloha č.1: Krycí list nabídky
Příloha č.2: Návrh smlouvy o dílo
Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele

Aktuality

Volná pracovní místa v sekci kariéra - AKTUALIZOVÁNO

Na našem webu proběhla aktualizace volných pracovních míst. O jaká volná pracovní místa se jedná? Podívejte se do sekce Kariéra > volná pracovní místa.

21. 02. 2024 | Přečíst celý článek

Podpora aktivních záloh

Naše firma dlouhodobě podporuje své zaměstnance v aktivních zálohách, za což byla i oceněna náčelníkem Generálního štábu Armády ČR.

17. 06. 2022 | Přečíst celý článek

Náborový příspěvek až 25 000 Kč!

V souvislosti s rozšiřováním výroby stále hledáme nové zaměstnance, především do výroby na dělnické a technické pozice.

01. 04. 2022 | Přečíst celý článek

Více aktualit